Nếu bạn là Đại biểu Quốc tế, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
(If you are an International Delegate, please click here to register)
Quý vị đã tham dự Hội nghị Nhãn khoa 2017 tại Hà Nội?
Câu trả lời
Họ và tên(*)
Giới tính(*)
Tỉnh thành(*)

Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập(*)
Mật khẩu(*)
Nhập lại mật khẩu(*)
Thông tin cá nhân
Họ tên(*)
Email(*)
Giới tính(*)
Ngày sinh
Ảnh đại diện(*)

 

Định dạng ảnh cho phép: .jpg, .png, .gif (Tên ảnh không được chứa dấu chấm)

Đơn vị công tác(*)
Học hàm/học vị/chức danh(*)
Chức vụ(*)
Hiện tại có đang học BSĐH, BSNT, CH, CKI, CKII, NCS(*)
Tỉnh thành(*)
Số điện thoại(*)
Website
CV

Thông tin thêm
Hình thức tham dự(*)
Chuyên đề(*)
Dùng bữa trưa:
Số bữa trưa:
Ghi chú bữa trưa:
Giá tiền xuất ăn:
200.000 VND

Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
31/08/2018 Ngày xét tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Chương trình khoa học

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng