Danh sách diễn giả

Diễn giả - Khách mời Quốc tế
Anthony J.Aldave
American
Grace Wu
England
HARVEY UY
Philippines
Ho May
Malaysia
Hong Kyun Kim
Korea
Jagadees Divya
India
JOHAN HUTAURUK
Indonesia
Joo Choun
Korea
Kazuhiko Mori
Japan
Levine Mark
American
maria Catherian Coronel
Philippines
Naris Kitnarong
ThaiLand
Oliver Woo
Australia
Oshima Yusuke
Japan
Paisan Ruamviboonsuk
ThaiLand
Quah Long
Singapore
Rakesh Shakya
India
Resnikoff Serge
France
Sankaridurg Padmaija
Australia
Sebban Allan
Australia
Setiyo Riyanto
Indonesia
Sharita Siregar
Indonesia
Sungjoo Kim
Korea
Teekhasaenee Chaiwat
ThaiLand
Timothy Robert Fricke
Australia
Thanapong Somkijrungroj
ThaiLand
Voraporn Chaikitmongkol
ThaiLand
Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
31/08/2018 Ngày xét tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Chương trình khoa học

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng