Danh sách diễn giả

Chủ tịch đoàn - Chairman
Diễn giả - Khách mời Quốc tế - Invited Speaker
Atchara Amphornphruet
ThaiLand
Lee Te-Hsiao
Taipei
HARVEY UY
Philippines
Heeyoon Cho
Korea
Hong Kyun Kim
Korea
Divya Jagadees
India
Choun Ki Joo
Korea
Kritidej Tejagupta
ThaiLand
Naris Kitnarong
ThaiLand
Norihiko Yokoi
Japan
Oliver Kam Tong Woo
Australia
Quah Boon Long
Singapore
Rakesh Shakya
India
Sebban Allan
Australia
Seong Joon Kim
Korea
Setiyo Riyanto
Indonesia
Sharita Rosalyne Siregar
Indonesia
Timothy Robert Fricke
Australia
Thanapong Somkijrungroj
ThaiLand
Warin Smitthimathin
ThaiLand
Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
31/08/2018 Ngày xét tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng