STT Tên khóa học Ngày khai giảng Ngày bế giảng Người phụ trách Đăng ký Chương trình đào tạo
1 Soi bóng đồng tử
1.000.000
1
13h30 đến 16h30
Hội trường Hội nghị
08/11/2018 08/11/2018 TS. Nguyễn Xuân Tịnh Đăng ký Tải về
2 OCT cơ bản
1.000.000
1
08h30 đến 11h30
Hội trường Hội nghị
09/11/2018 09/11/2018 Bs. Nguyễn Thu Trang Đăng ký Tải về
3 Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa
1.000.000
2
08h30 đến 16h30
Hội trường Hội nghị
09/11/2018 09/11/2018 TS. Bùi Vân Anh Đăng ký Tải về
4 Khâu giác mạc cơ bản trong chấn thương
2.000.000
1
13h30 đến 16h30
Hội trường Hội nghị
08/11/2018 08/11/2018 TS. Thẩm Trương Khánh Vân Đăng ký Tải về
5 Ghép Giác mạc xuyên
5.000.000
2
8h30 đến 16h30
Hội trường Hội nghị
09/11/2018 09/11/2018 TS. Lê Xuân Cung Đăng ký
6 Kính tiếp xúc
5.000.000
2
8h30 đến 16h30
Hội trường hội nghị
08/11/2018 08/11/2018 TS. Nguyễn Thị Thu Hiền Đăng ký Tải về
Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
31/08/2018 Ngày xét tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng