Hướng dẫn báo cáo:


Giới thiệu: Hội nghị ngành nhãn khoa toàn quốc 2018 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 08-10/11/2018, để đăng ký tham dự Hội nghị các Báo cáo viên và Khách mời có thể đăng ký tại website chính thức của Hội nghị http://vos2018.org.vn

Hạn nhận bài tóm tắt báo cáo trước ngày 15/09/2018. Ban tổ chức Hội nghị sẽ thông báo lại cho các tác giả về việc chấp nhận bài báo cáo trước ngày 01/10/2018. Các báo cáo viên có bài tóm tắt được chấp nhận sẽ chuẩn bị bài Power Point trình bài tại Hội nghị theo các hướng dẫn sau:   

1. Thiết kế: Báo cáo được trình bày bằng Microsoft Powerpoint 2007 trở lên; Nên sử dụng kiểu slide và kiểu chữ dễ đọc và phần tiêu đề rộng, không nên viết quá nhiều chữ trong 1 slide; Khuyến khích báo cáo viên ở đơn vị nào sử dụng power point có định dạng logo của đơn vị đấy.

2. Hình ảnh: Báo cáo viên có hình ảnh trong bài báo cáo, có thể nén file ảnh xuống 96dpi sau đó insert vào bài trình bày, để dung lượng bài báo cáo không quá lớn.

3. Video: Video trong bài báo cáo phải được định dạng bằng các đuôi: .avi, .mpeg, .mov, .wmv; Video trong bài báo cáo không được lớn hơn 50 MB; Nếu muốn thêm video vào bài trình bày, báo cáo viên nên chọn INSERT video vào power point. Không nên sử dụng đường link đến video vì khi cop sang máy tính khác thì video đó có thể không chạy được.

4. Ngôn ngữ: Do có nhiều khách mời là người nước ngoài tham dự Hội nghị nên báo cáo viên cần chuẩn bị 2 bài trình bày bằng cả tiếng anh và tiếng việt để trình chiếu trên 2 máy chiếu tại hội trường.

5. Thời gian:

- Mỗi bài trình bày có độ dài 8 phút.

- Với các bài tổng quan và bài trình bày của Khách mời: Độ dài của mỗi bài trình bày sẽ phụ thuộc vào cấu trúc của phiên hội thảo và sô lượng báo cáo viên của từng phiên họp.

- Chi tiết các bài trình bày có thể xem tại chương trình Hội thảo chính thức trên website Hội nghị http://vos2018.org.vn

6. Gửi bài power point: Báo cáo viên có thể gửi bài trình bày tới Ban tổ chức qua hòm thư conference@vos2018.org.vn từ ngày 15/10/2018 đến 6/11/2018 để Ban tổ chức phân bài báo cáo theo từng phiên hội thảo hoặc copy bài báo cáo tại phòng kỹ thuật của Hội nghị trước khi phiên hội thảo diễn ra 1 ngày.

                                                                         


Ngày quan trọng
25/08/2018 Hạn cuối đăng ký tài trợ
31/08/2018 Ngày xét tài trợ
01/09/2018 Ngày bắt đầu bán gian hàng
05/10/2018 Hạn cuối kết thúc bán gian hàng
15/09/2018 Hạn cuối nộp tóm tắt
30/09/2018 Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị sớm
15/10/2018 Thông báo danh sách bài báo cáo
08-10/11/2018 Ngày hội nghị

Thông tin về hội nghị

Thời gian: 08/11 đến 10/11/2018

Địa điểm: Trung tâm hội nghị 272 và Hội trường thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tài trợ Kim cương
Tài trợ Vàng
Tài trợ Titan
Tài trợ Bạc
Tài trợ Đồng